Niepubliczne Przedszkole

 • Towarzystwa Salezjańskiego
 • im. Św. Jana Bosko
 • Plac Konstytucji 3-go Maja 2
 • 74-400 Dębno
 • tel/fax: 95 760-48-54
 • tel.kom.: 502-370-427
 • e-mail: naszdom@onet.pl
 • NIP: 597-17-22-201
 • REGON: 040 014 608-00712
 • Konto: 09 8355 0009 0043 6476 2000 0001
 • Bank GBS O/Dębno

 
 

Archiwum artykułów

 

Logowanie 
 
 
 

To jest Nasz Dom

Świetlica socjoterapeutyczna » Aktualności » autor: E.Sowala,M.Dziedziuch, edytowany: 30.08.2011, czytany: 6900

Ognisko wychowawcze "Nasz dom" w Dębnie prowadzone przez Towarzystwo Salezjańskie istnieje już 12 lat. W ciągu roku szkolnego proponuje dzieciom i młodzieży z Dębna i okolic wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Młodzi ludzie mogą korzystać z gier świetlicowych w klubie "U Janka", z zajęć w pracowni komputerowej. Mogą rozwijać swe zdolności i zainteresowania uczestnicząc w zajęciach teatralnych, plastycznych, kulturalnych, tanecznych, sportowych. Okazjonalnie, np. z okazji Dnia Dziecka, uczestniczą w wyjazdach do kina, najczęściej do Gorzowa, Szczecina oraz na basen do Gryfina.

W trakcie ferii i wakacji także nie brakuje atrakcji. Zimą corocznie organizowane są tygodniowe półkolonie stacjonarne oraz tygodniowe kolonie wyjazdowe, np. szkółka narciarska. W czasie wakacji organizowane są trzy tygodnie półkolonii stacjonarnych oraz dwutygodniowe wyjazdy. Wszystkie wyjazdy mają na uwadze nie tylko odpoczynek, ale przede wszystkim poznawanie nowych miejsc.

Do tej pory dzieci z Dębna zwiedziły: Karpacz i okolice, Bieszczady, Mazury. Nie brakuje również wycieczek po okolicach Dębna. Dzieci zwiedzają m.in. Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej w Bogdańcu, największą atrakcję Ziemi Lubuskiej - Międzyrzecki Rejon Umocniony. Mają możliwość przyjrzeć się zwierzętom w ZOO Safari w Świerkocinie. Jestem przekonana, że choć miejsca te nie są daleko, gdyby nie działalność ogniska, dzieciaki z rodzin zaniedbanych nigdy do nich by nie dotarły.

Początki świetlicy socjoterapeutycznej

We wrześniu 2010 roku, dzięki staraniom ks. Henryka Łąckiego – obecnie dyrektora ogniska, rozpoczęła działalność świetlica socjoterapeutyczna. Rozszerzenie działalności ogniska w pewien sposób wymusiła sytuacja wielu dzieci z rodzin niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniem, zaniedbanych, niepełnych.

Działalność świetlicy zapewnia dzieciom warunki właściwe do nauki i wypoczynku a jednocześnie realizuje program socjoterapeutyczny, który pozwala dzieciom aktywnie rozwijać wszystkie sfery osobowości, wykształcić umiejętność współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej, zbudować obiektywny obraz własnej osoby, nabyć umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach trudnych.

Pierwszym etapem oddziaływania socjoterapeutycznego podejmowanego przez wychowawców ogniska jest diagnoza typu zaburzeń zachowania dziecka.

Polega ona na rozpoznaniu charakteru trudności dziecka i analizie zaburzeń w jego relacjach ze światem. Wychowawcy i pedagodzy przeprowadzają rozmowę z dzieckiem i jego rodzicem/opiekunem i ustalają, do jakiej grupy socjoterapeutycznej zakwalifikować dziecko.

Drugim etapem oddziaływania socjoterapeutycznego jest programowanie zajęć. Polega ono m.in. na ustaleniu generalnych zasad, określających sposób ich prowadzenia. Aby uzyskać zamierzone efekty, zajęcia są prowadzone według dokładnie opracowanych scenariuszy. W doborze gier, zabaw i ćwiczeń wychowawcy kierują się potrzebami dzieci oraz charakterem ich zaburzeń.

Na uczestnictwo dziecka w zajęciach konieczna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna. Udział dziecka w zajęciach jest dobrowolny.

Zajęcia w świetlicy odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 19.00.

Do zorganizowanej w ramach Ogniska Wychowawczego "NASZ DOM" świetlicy uczęszcza 30 dzieci. Są to dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjum. W trakcie pobytu w świetlicy dzieci uczą się, odrabiają prace domowe, wykonują projekty, prezentacje, bawią się oraz uczestniczą w grupie terapeutycznej korzystając z pomocy psychologa, pedagoga i logopedy. Dla każdego dziecka przewidziany jest ciepły posiłek, a w razie potrzeby paczki żywnościowe.

Stałymi partnerami pomocniczymi przy wypełnianiu misji ogniska i świetlicy są: Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, lokalne instytucje, szkoły.

Nasza kadra

Na pełnych etatach pracuje dwójka wychowawców posiadających wykształcenie wyższe pedagogiczne a od września 2009 roku dzięki porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu działania świetlicy wspiera stażysta. Ponadto wokół ogniska wychowawczego zgromadzeni są wolontariusze (około 25 osób – studenci, uczniowie klas maturalnych, wychowawcy/nauczyciele z miejscowych szkół).

Ognisko, moim zdaniem, pomaga więc nie tylko dzieciom z rodzin zaniedbanych, ale także integruje uzdolnioną młodzież poprzez działanie w wolontariacie. Praca w ognisku młodym ludziom pomaga otworzyć się na problemy innych ludzi.

Nie będzie przesadą, jeżeli stwierdzę, że praca ogniska jest bardzo potrzebna w środowisku Dębna. Osobiście znam dzieci uczęszczające na zajęcia socjoterapeutyczne. One nie mogą doczekać się godziny 14.00, by móc pobiec do świetlicy.

Początkowo myślałam, że pośpiech spowodowany jest możliwością skorzystania z komputerów i gier. Szybko zorientowałam się, że nie to stanowi główny powód, dla którego dzieci chętnie biegną „na plebanię”. Dzieciaki po prostu dobrze się tam czują, mają świadomość, że wychowawcy są do ich dyspozycji i pomogą w trudnej pracy domowej, wysłuchają ich problemów i co najważniejsze, spróbują znaleźć rozwiązanie trudności.

Dzieci wiedzą, że często tylko im swój czas poświęci ksiądz dyrektor, w końcu szef placówki.
W świetlicy nie ma anonimowości, wszyscy żyją sprawami innych, każdy może liczyć na wsparcie. Z moich obserwacji wynika, że dzieci są lepiej przygotowane do zajęć w szkole, mają lepszą motywację do nauki, nie unikają odrabiania prac domowych. I oto właśnie chodzi.

Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" w Dębnie we wrześniu 2010 roku otrzymało oficjalne potwierdzenie potrzeby funkcjonowania, wygrało bowiem konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt: "Samorząd Gminny Dzieciom - nowe świetlice i kluby" w ramach zadań programowych - Świetlica, Praca, Staż –socjoterapia w środowisku gminnym".

Pierwsze sukcesy

Dębnowskie Ognisko, jako jedyne z województwa zachodniopomorskiego, spełniło wszystkie kryteria konkursowe. Promotor programu przyznał ognisku dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 10.000 zł. Fundusze przeznaczone zostały na doposażenie sal, w których od 1 września 2010 r. funkcjonują dwie grupy socjoterapeutyczne i na zakup niezbędnych w tego typu placówkach materiałów i środków dydaktycznych, które wzbogacają ofertę realizowanych zajęć programowych.

Uczestnictwo w konkursie dostarczyło wychowankom wiele radości, a co najistotniejsze, umożliwiło korzystanie z nowych pomocy oraz pozwoliło na podjęcie, poprzez zabawę, pracy w pokonywaniu trudności dydaktycznych. Pracownikom Ogniska pozyskane wsparcie przyniosło możliwość optymalizacji pracy z dziećmi, przyczyniając się do wzrostu poczucia satysfakcji z podejmowanych działań.

Zwycięstwo w konkursie napawa dumą wychowawców i motywuje ich do dalszej pracy, która jest długotrwała i na której efekty niejednokrotnie trzeba będzie czekać latami. Jednak wszyscy skupieni wokół ogniska twierdzą, że dobro, które dają nie przepada, ale odzywa się echem w życiu ich i ich dzieci.

Wszystkim pracownikom Ogniska wychowawczego „Nasz dom” w Dębnie życzę wytrwałości w wychowywaniu młodych ludzi. Niech wychowankowie widzą w Was nie tylko nauczycieli, ale przede mistrzów i przyjaciół.