Niepubliczne Przedszkole

 • Towarzystwa Salezjańskiego
 • im. Św. Jana Bosko
 • Plac Konstytucji 3-go Maja 2
 • 74-400 Dębno
 • tel/fax: 95 760-48-54
 • tel.kom.: 502-370-427
 • e-mail: naszdom@onet.pl
 • NIP: 597-17-22-201
 • REGON: 040 014 608-00712
 • Konto: 09 8355 0009 0043 6476 2000 0001
 • Bank GBS O/Dębno

 
 

Archiwum artykułów

 

Logowanie 
 
 
 

Spotkanie z Księdzem Inspektorem

Oratorium » Aktualności » autor: KI, dodany: 16.12.2014, czytany: 1444

04 grudnia 2014roku odbyło się spotkanie z ks. Inspektorem Markiem Chmielewskim  oraz Delegatem ds. szkolnictwa ks. Stefanem Makurackim. Przy stole zasiedli wyżej wymienieni Goście, ks. Dyrektor Henryk Łącki, wszyscy pracownicy i współpracownicy salezjańskich placówek opiekuńczo-wychowawczych w Dębnie. Ks. Henryk powitał Gości i poprowadził modlitwę, a następnie oddał głos Księdzu Delegatowi. Ks. Stefan Makuracki zaprezentował historię powstania dzieł i instytucji podlegających Inspektorii pw. Św. Wojciecha.  „Te dzieła prowadzone są dla zbawienia dzieci, które korzystają  z pomocy osób współpracujących z salezjanami.” Takimi słowami podsumował ks. Stefan swoje wystąpienie.  
Ksiądz Inspektor zwrócił uwagę na znaczenie świeckich w dziełach salezjańskich, wspomniał idee Księdza Bosko, który mówił o salezjanach zewnętrznych(świeccy) i wewnętrznych (księża, siostry zakonne).  Do zadań osób pracujących na rzecz wychowania w placówkach salezjańskich należą: dbałość o wychowanie i kulturę, troska o wiarę i ewangelizacja,  troska o wymiar wspólnotowy i powołanie dzieci i młodzieży do świętości. Aby temu sprostać wychowawca powinien być profesjonalistą, świadkiem wiary, brać czynny udział w budowaniu wspólnoty i towarzyszyć podopiecznym.  Ksiądz Inspektor Marek Chmielewski jeszcze nadmienił, że w ostatnich latach Dębno wypiękniało z punktu widzenia charyzmatycznego. Podziękował ks. Henrykowi za założenie placówek (świetlicy, przedszkola, domu dziecka) i nieustanną troskę o ich funkcjonowanie i rozwój. Podczas spotkania Goście z Piły wielokrotnie podkreślali udział i wartość współpracy świeckich z salezjanami, kładąc nacisk na potrzebę docenienia trudu i pracy salezjanów wewnętrznych i zewnętrznych.  Spotkanie zakończyło się podziękowaniami i wręczeniem upominków Gościom.