Niepubliczne Przedszkole

 • Towarzystwa Salezjańskiego
 • im. Św. Jana Bosko
 • Plac Konstytucji 3-go Maja 2
 • 74-400 Dębno
 • tel/fax: 95 760-48-54
 • tel.kom.: 502-370-427
 • e-mail: naszdom@onet.pl
 • NIP: 597-17-22-201
 • REGON: 040 014 608-00712
 • Konto: 09 8355 0009 0043 6476 2000 0001
 • Bank GBS O/Dębno

 
 

Archiwum artykułów

 

Logowanie 
 
 
 

Ognisko wygrało Konkurs ...

Świetlica socjoterapeutyczna » Aktualności » autor: ks. H. Łącki, edytowany: 28.08.2011, czytany: 6671

Z radością informujemy, że Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" wygrało konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt: "Samorząd Gminny Dzieciom- nowe świetlice i kluby" w ramach zadań programowych "Świetlica, Praca, Staż - socjoterapia w środowisku gminnym".

Procedura konkursowa przebiegała w trzech etapach i ostatecznie to nasze Ognisko, jako jedyne z województwa zachodniopomorskiego spełniło wszystkie kryteria konkursowe. Fakt ten napawa nas dumą i motywuje do dalszej pracy.

Promotor Programu przyznał nam dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na uzupełniające doposażenie placówki świetlicowej o charakterze socjoterapeutycznym w przedmioty i niezbędny sprzęt. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia umożliwił nam rozwijanie naszej działalności oraz podejmowanie współpracy z powiatowymi urzędami pracy w zakresie inicjowania lokalnych programów rynku pracy.

Pozyskane fundusze przeznaczono zatem zarówno na doposażenie sal, w których od 1 września 2010 r. funkcjonują dwie grupy socjoterapeutyczne jak i na zakup niezbędnych w tego typu placówkach materiałów i środków dydaktycznych, które wzbogacą ofertę realizowanych zajęć programowych.

Uczestnictwo w konkursie i przyznane w związku z nim dofinansowanie dostarczyło naszym wychowankom wiele radości, umożliwiło im przeżycie nowych wrażeń związanych z zakupionymi pomocami oraz pozwoliło na podjęcie, poprzez zabawę, pracy w zakresie posiadanych trudności dydaktycznych. Pracownikom Ogniska pozyskane wsparcie przyniosło natomiast możliwość optymalizacji pracy z dziećmi przyczyniając się do wzrostu poczucia satysfakcji z podejmowanych działań.

ks. Henryk Łącki SDB